Aktualności, Sieradzki Cross

Aktualności, Sieradzki Cross

Aktualności z roku

25 maja 2017 r.
Kategoria kobiety open
1. Milena Grabska-Grzegorczyk - 68 km
2. Aneta Dawiduk - 58 km
3. Monika Radziszewska - 52 km
4. Agnieszka Zagłoba - 52 km
5. Magdalena de Oliveira - 50 km
6. Agnieszka Kowalczykowska - 50 km

Kategoria mężczyzn open
1. Wojciech Majcher - 68 km
2. Adam Borowski - 68 km
3. Micha� Kowalczykowski - 66 km
4. Micha� Karwowski - 66 km
5. Pawe� Nowak - 64 km
6. Adrian Kubicki - 62 km

Kategoria "Biegaczka Ziemi Sieradzkiej"
1. Aneta Dawiduk - 58 km
2. Monika Radziszewska - 52 km
3. Agnieszka Zag�oba - 52 km

Kategoria "Biegacz Ziemi Sieradzkiej"
1. Adrian Kubicki - 62 km
2. Marcin Walczuk - 58 km
3. Artur Mi�ek - 54 km

Klasyfikacja generalna
1. Majcher Wojciech, 1983, Tomasz�w Maz. VACO - 68 km (rekord trasy)
Borowski Adam, 1978, Inowroc�aw, ACTIVEXTREME - 68 km (rekord trasy)
Grabska-Grzegorczyk Milena, 1978, Pabianice, D�uga �cie�ka/UKS Azymut Pabianice - 68 km (rekord trasy)
2. Kowalczykowski Micha�, 1973, ��d�, RYSIOTEAM - 66 km
Karwowski Micha�, 1981, ��d�, Epoka Nordica ��d� - 66 km
3. Nowak Pawe�, 1959, Kalisz, Supermaraton Kalisz, 64 km
4. Kubicki Adrian, 1991, Sieradz, Rajsport Active - 62 km
5. Stupnowicz Przemys�aw, 1995, ��d�, Epoka Nordica ��d� - 60 km
K�os �ukasz, 1983, ��d� - 60 km
Frontczak Marek, 1952, Kalisz, Supermaraton Kalisz - 60 km
6. Walczuk Marcin, 1976, Brze�nio, Sieradzbiega.pl - 58 km
Dawiduk Aneta, 1974, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 58 km
7. �aski Krzysztof, 1964, ��d�, Biegiem po Piwo - 54 km
Mi�ek Artur, 1975, Sieradz - 54 km
Skubisz Micha�, 1982, Zgierz - 54 km
Wojtaszek S�awomir, 1977, Smardzewice - 54 km
8. Kolasa Wojciech, 1974, ��d�, EPOKA NORDICA ��D� - 52 km
Radziszewska Monika, 1972, Sieradz, Rajsport active - 52 km
Witkowski Jacek, 1968, ��d� - 52 km
Zag�oba Agnieszka, 1979, Sieradz, Rajsport Active - 52 km
9. Grzegorczyk Bartosz, 1977, Pabianice, D�uga �cie�ka - 50 km
Kostrowicki Jakub, 1981, Pi�a, 100 Batalion ��czno�ci - 50 km
Kowalczykowka Agnieszka, 1978, ��d�, RYSIOTEAM - 50 km
Lisowski Patryk, 1991, Sieradz, Rajsport Active - 50 km
Moreira de Oliveira Magdalena, 1983, Radomsko, Aktywni Kamie�sk - 50 km
Pazdej Piotr, 1976, Pabianice, Ultramaraton Le�na Doba - 50 km
Przyby�a Adam, 1976, ��d�, Wolfmoto team - 50 km
10. Ubych Marcin, 1977, ��d� - 48 km
11. Balcerak-Kolasa Joanna, 1974, ��d�, EPOKA NORDICA ��D� - 42 km
B�och Beata, 1967, ��d� - 42 km
Janczyk Ma�gorzata, 1982, ��d�, Epoka Nordica ��d� - 42 km
S�otwi�ski Damian, 1974, Unik�w - 42 km
Smarzek Cezary, 1971, �ask, KR Jastrz�bie �askie - 42 km
Stefa�ski Stanis�aw, 1969, Zgierz - 42 km
12. Gurazda Kamil, 1983, Pabianice - 40 km
Wali�ski Pawe�, 1981, Ostr�w Wielkopolski, Night Runners Ostr�w Wielkopolski - 40 km
13. Weinberg Kamil, 1972, ��d�, Biegampolodzi.pl/biegiem po piwo - 34 km
14. Kierniakiewicz Krzysztof, 1983, Sieradz - 32 km
Majtczak Mariusz, 1975, Szadek, SZADKOBIEGACZE - 32 km
�wierczy�ska Sylwia, 1982, Zdu�ska Wola, BBL Zdu�ska Wola - 32 km
�wierczy�ski Krzysiek, 1981, Zdu�ska Wola - 32 km
15. Hendrykowski Krzysztof, 1963, Be�chat�w - 30 km
Ka�mierczak Magdalena, 1978, Kalisz, Supermaraton Kalisz - 30 km
Krajda Mateusz, 1992, Zel�w, Bieging Team Zel�w - 30 km
Miko�ajczyk Marcin, 1986, ��d� - 30 km
Sierpi�ski Micha�, 1984, Pabianice - 30 km
Ubych Aneta, 1976, ��d� - 30 km
W�growski Piotr, 1990, Zdu�ska Wola, BBL Zdu�ska Wola - 30 km
16. Miko�ajczyk Maciej, 1989, Sieradz, Rajsport Active - 26 km
Pipia Piotr, 1991, Sieradz - 26 km
Pipia Tomasz, 1970, Sieradz - 26 km
17. Bakalarz Aleksandra, 1961, ��d�, Epoka Norica ��d� - 24 km
Domagalski Pawe�, 1977, �ask - 24 km
Gra� Damian, 1981, Sieradz - 24 km
Jastrz�bski Jacek, 1983, Zdu�ska Wola, BBL Zdu�ska Wola - 24 km
Mazurkiewicz Jadwiga, 1953, ��d�, RS ��d� - 24 km
Podg�rski Micha�, 1973, Zdu�ska Wola, BBL Zdu�ska Wola - 24 km
Rybacki Dariusz, 1977, Sieradz - 24 km
18. Adrian Piotr, 1955, Sieradz - 22 km
Angulski Zbigniew, 1969, Warta, Zbiegli z Warty - 22 km
Imi�ski Cezary, 1968, Zgierz, Parkrun ��d� - 22 km
Jeziorna Katarzyna, 1986, Sieradz - 22 km
Jeziorny Maciej, 1982, Sieradz - 22 km
Ka�u�a Rados�aw, 1988, ��d�, Warach Rowery - 22 km
K�os Tomasz, Sieradz - 22 km
Krysik Krzysztof, 1921, Mi�sk Mazowiecki, Inspektorat Uzbrojenia - 22 km
Owczarek Tomasz, 1976, Sieradz, RajSport Active - 22 km
Perdek Robert, 1980, Sieradz - 22 km
Perzyna Marcin, 1977, Sieradz - 22 km
Piekarczyk Wojciech, 1953, Sieradz - 22 km
Pu�awski Rafa�, 1990, Sieradz - 22 km
Puty�ski Andrzej, 1963, Sieradz - 22 km
Rychli�ski Artur, 1980, Zdu�ska Wola, BBL Zdu�ska Wola - 22 km
Siemi�ski S�awomir, 1978, Sieradz - 22 km
Z�oma�czuk Adam, 1974, Zdu�ska Wola, BBL Zdu�ska Wola - 22 km
19. Badziak-Pisula Bogus�awa, 1985, Sad�w - 20 km
Barton Maria, 1968, Sieradz - 20 km
Dulas Tomasz, 1974, Sieradz, INTER SIERADZ-WO�NIKI - 20 km
Gabrysiak Marcin, 1977, Sieradz, Raj sport activ - 20 km
Hesse Zbigniew, Zdu�ska Wola, BBL Zdu�ska Wola - 20 km
Jakubowska Justyna, 1993, Sieradz - 20 km
Kaczmarek Pawe�, 1968, Sieradz - 20 km
Kici�ska Sylwia, 1978, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 20 km
Kry�ciak Marcin, 1982, Ostr�w - 20 km
Kubiak Maciej, 1973, Ostr�w Wlkp, KS Ice Mat Team Ostr�w Wielkopolski - 20 km
Majczak Pawe�, 1972, Sieradz - 20 km
Mroczkowski Janusz, ��d�, 1951, Epoka Nordika ��d� - 20 km
Orczykowski Wojciech, 1988, Be�chat�w - 20 km
Perli�ski Jurek, 1986, Zel�w, Bieging Team Zel�w - 20 km
Pietrucha Grzegorz, 1965, Sieradz - 20 km
P�garbia Marta, Zdu�ska Wola - 20 km
Przesmycki Karol, 1987, Wroc�aw - 20 km
Sosnowska Patrycja, 1993, Duszniki - 20 km
Sosnowski Rafa�, 1994, Duszniki - 20 km
Szyktanc Linka, 1983, Pabianice, TEAM-S.C - 20 km
Szyma�ski Dariusz, 1966, Sieradz, DAWEX-SIERADZ - 20 km
Witkowski Robert, 1970, Sieradz - 20 km
Wojtysiak Marcin, 1975, Warta, ZBIEGLI Z WARTY - 20 km
20. Dr�d� Pawe�, ��d�, Epoka Nordica ��d� - 18 km
Matusiak Konrad, 1990, Sieradz - 18 km
21. Ciesielski Sebastian, 1991, Char�upia Ma�a - 16 km
Halisz Tomasz, 1990, Zel�w, Bieging Team Zel�w - 16 km
Kowalczyk Magdalena, 1976, Warszawa - 16 km
Rychli�ska Ma�gorzata, 1980, Zdu�ska Wola, BBL Zdu�ska Wola - 16 km
Sekieta Marek, 1968, Pabianice - 16 km
Sza�wi�ska Ewa, 1966, Be�chat�w, KB Spartakus Be�chat�w - 16 km
Tusz Agnieszka, 1987, Sieradz - 16 km
Urba�ski Miros�aw, 1969, Sieradz - 16 km
W�sicki Artur, 1963, Dobro� - 16 km
W�sicki Micha� - 16 km
Witkowska Patrycja, 1995, Sieradz - 16 km
22. Chlebicz Pawe�, 1969, Sieradz - 14 km
Jakubowska Agata, 1988, Sieradz - 14 km
Jarmakowska Magdalena, 1977, Pabianice, Ultramaraton Le�na Doba - 14 km
Kocio�ek �ukasz, 1985, Zdu�ska Wola, BBL Zdu�ska Wola - 14 km
Ko�eczek Maciej, 1982, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 14 km
Koszacka Agata, 1991, �ask - 14 km
Mann Mariusz, 1986, Zdu�ska Wola, BBL Zdu�ska Wola
Przesmycki Damian, 1985, Sieradz - 14 km
W�jcik Grzegorz, 1973, ��d�, Bieging Team Zel�w - 14 km
23. Badowski Krzysztof, 1969, Zel�w, Bieging Team Zel�w - 12 km
Bartnicki J�drzej, 1994, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 12 km
B�asiak Martyna, 1994, Sieradz, Grupa Sieradz - 12 km
B�aszczyk Krystian, 1988, ��d� - 12 km
B�aszczyk Rafa�, 1969, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 12 km
Bobrycka Mariola, 1968, �ask - 12 km
Bu�eczka Pawe�, 1984, Zdu�ska Wola, Rajsport Active - 12 km
Bzowy Piotr, 1976, Sieradz - 12 km
Cha�adaj S�awomir, 1969, Sieradz - 12 km
Ciach Grzegorz, 1960, Sieradz - 12 km
Ciep�ucha Artur, 1974, Tumidaj, Sieradzbiega.pl - 12 km
Cio�ek Mateusz, 1993, Sieradz - 12 km
Cio�ek Wojciech, 1966, Sieradz - 12 km
Dziedzic Grzegorz, 1968, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 12 km
Fagasiewicz Ma�gorzata, 1990, Sieradz - 12 km
Florczak Wies�aw, 1952, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 12 km
Gabrysiak Beata, 1971, �ask - 12 km
G�dek Marzena, 1977, �owicz, Starzy�skiego Biega �owicz - 12 km
G�siorowska Anita, 1967, ��d� - 12 km
G�owi�ski Damian, 1988, Zel�w, Bieging Team Zel�w - 12 km
Gruszal Andrzej - 12 km
Grzanka B�a�ej, 1999, Przed��cze - 12 km
Grzesiak Grzegorz, 1986, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 12 km
Grzesiak �ukasz, 1983, Sieradz - 12 km
Gurazda Halina, 1958, Pabianice - 12 km
Jab�ecka Wera - 12 km
Jakubowska Magdalena, 1989, Sieradz - 12 km
J�drzejak Ewelina, 1977, Sieradz, Bezpartyjna :) - 12 km
Kaczmarek Magdalena, 1986, Stro�ska, BBL Zdu�ska Wola - 12 km
Kaczmarek Mariusz, 1996, Sieradz - 12 km
Kaczmarek Piotr, 1989, Sieradz - 12 km
Ka�u�a Edyta, 1988, Be�chat�w - 12 km
Kazimirow Aleksandr, 1982, Kalisz - 12 km
Kiedrowski Sylwester, 1976, Zdu�ska Wola - 12 km
K�ys Sebastian, 1976, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 12 km
Kolasi�ka Katarzyna, 1978, �ask - 12 km
Koniak Klaudia, 1991, Wielu� - 12 km
Kowalczyk Bartosz, 1992, ��d� - 12 km
Krawczyk Andrzej - 12 km
Krejner Dominik, 1994, Sieradz - 12 km
Kuras-Smolnik Magdalena, 1979, Chojne, Sieradzbiega.pl - 12 km
Laskowska Angelika, 1991, Z�oczew - 12 km
Laszczyk Pawe�, 1971, Sieradz, Rureson Runner - 12 km
Latus Joanna, 1993, Widawa - 12 km
Latus Kamila, 1986, Widawa, Sieradzbiega.pl - 12 km
Lider Ma�gorzata, 1970, �ask - 12 km
Malinowska Justyna, 1982, Zel�w, Bieging Team Zel�w - 12 km
Mann Monika, 1986, Zdu�ska Wola, BBL Zdu�ska Wola - 12 km
Ma�lak Marcin, 1976, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 12 km
Nowak Roman, 1980, Sieradz, Scanfil - 12 km
Olejniczak Krzysztof, 1991, Rossoszyca, Sieradzbiega.pl - 12 km
Oset Piotr, 1963, Sieradz - 12 km
Osiewa�a Pawe�, 1966, Sieradz - 12 km
Osmulska Oliwia, 1992, Sieradz - 12 km
Ostojska Katarzyna, 1993, Zel�w, Bieging Team Zel�w - 12 km
Owczarek Katarzyna, 1991, Br�szewice - 12 km
Pabich Marta - 12 km
Pabiniak Andrzej, 1975, Z�oczew - 12 km
Pabiniak Aneta, 1976, Z�oczew, PG. Andrzeja Ruszkowskiego w Z�oczewie - 12 km
Piasecka Paulina, 1988, Sieradz - 12 km
Pietrzak Paulina, 1981, Piotrk�w Trybunalski - 12 km
Pilecka Marzena, 1974, Zdu�ska Wola, BBL Zdu�ska Wola - 12 km
Piotrowski Tomasz, 1985, Zel�w, Bieging Team Zel�w - 12 km
Proce Ma�gorzata, 1984, Sieradz - 12 km
Proszewska Edyta, 1978, Sieradz - 12 km
Proszewski Jakub, Sieradz - 12 km
Proszewski Marek, 1976, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 12 km
Przyby� Marek, 1976, Sieradz - 12 km
Pu�awska Karina, 1993, Sieradz - 12 km
Pu�awski Konrad, 1991, Sieradz - 12 km
Raducki Kamil, 1991, Gaszyn - 12 km
Siess Jaros�aw, 1961, ��d�, UKS Azymut Pabianice - 12 km
Sikora Brygida, 1964, Czarnow�sy - 12 km
Snowarski Witold, 1974, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 12 km
Szaflik Mariusz, 1972, �ask - 12 km
�cibiorek Arkadiusz, 1984, ��d� - 12 km
�winiarski Emilian, 1984, Sieradz - 12 km
Tabaka Zbigniew, 1981, Goszczan�w, Sieradzbiega.pl - 12 km
Terka Micha�, 1985, Sieradz, AKRET - 12 km
Tust Kamil, 1988, Zdu�ska Wola, BBL Zdu�ska Wola - 12 km
Walczak Sylwia, 1991, B�aszki - 12 km
Walesiak-Klimczak Iwona, 1963, Sieradz - 12 km
Wawrzyniak Przemek, 1981, Sieradz, Rajsport Active Team - 12 km
Wdowiak Maciej, 1998, Sieradz - 12 km
Wie�a Maruisz, 1985, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 12 km
Wierucki Jakub, 1996, Gruszczyce, Grupa Sieradz - 12 km
Wi�niewska Anna, 1988, Sieradz - 12 km
Witczak Aleksander, 1995, Sieradz - 12 km
Zalewska Anna, 1978, Zdu�ska Wola, BBL Zdu�ska Wola - 12 km
��rawski Kacper, 1997, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 12 km
Sklasyfikowano 218 uczestnik�w
24 maja 2017 r.
Dziękujemy:
- wszystkim uczestnikom za przybycie i start w zawodach
- Prezydentowi Sieradza, który sprawował patronat nad zawodami oraz Magdzie Sosnowskiej i Maćkowi Jeziornemu
Partnerom i podmiotom wspierającym:
- Okręgowej Spódzielni Mleczarskiej WART-MILK w Sieradzu
- Agencji Ochrony "Warta"
- Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu
- Active Life Energy
- Biedronce
- firmie Wodomierze Sp. z o.o.o
- MOSIR w Sieradzu
- Naszemu Radiu
- Bankowi Zachodniemu WBK w Sieradzu
- firmie Fortuna Sp. z o.o.
- firmie Tubądzin
- Fitness Club Forma
- firmie UBEZPIECZENIA Marcin Fryziąski
- Ludowemu Bankowi Spłdzielczemu w Zduńskiej Woli
Do zobaczenia za rok na IV Sieradzkim Crossie Towarzyskim, który odbędzie się już w zrewitalizowanym Parku Miejskim :)
21 maja 2017 r.
Nieoficjalne wyniki III Sieradzkiego Crossu Towarzyskiego
Kategoria kobiety open
1. Milena Grabska-Grzegorczyk - 68 km
2. Aneta Dawiduk - 58 km
3. Monika Radziszewska - 52 km
4. Agnieszka Zagłoba - 52 km
5. Magdalena de Oliveira - 50 km
6. Agnieszka Kowalczykowska - 50 km
Kategoria mężczyzn open
1. Wojciech Majcher - 68 km
2. Adam Borowski - 68 km
3. Michał Kowalczykowski - 66 km
4. Michał Karwowski - 66 km
5. Paweł Nowak - 64 km
6. Adrian Kubicki - 62 km
Kategoria "Biegaczka Ziemi Sieradzkiej"
1. Aneta Dawiduk - 58 km
2. Monika Radziszewska - 52 km
3. Agnieszka Zagłoba - 52 km
Kategoria "Biegacz Ziemi Sieradzkiej"
1. Adrian Kubicki - 62 km
2. Marcin Walczuk - 58 km
3. Artur Miłek - 54 km
Klasyfikacja generalna
1. Majcher Wojciech, 1983, Tomaszów Maz. VACO - 68 km (rekord trasy)
Borowski Adam, 1978, Inowrocław, ACTIVEXTREME - 68 km (rekord trasy)
Grabska-Grzegorczyk Milena, 1978, Pabianice, Długa Ścieżka/UKS Azymut Pabianice - 68 km (rekord trasy)
2. Kowalczykowski Michał, 1973, Łódź, RYSIOTEAM - 66 km
Karwowski Michał, 1981, Łódź, Epoka Nordica Łódź - 66 km
3. Nowak Paweł, 1959, Kalisz, Supermaraton Kalisz, 64 km
4. Kubicki Adrian, 1991, Sieradz, Rajsport Active - 62 km
5. Stupnowicz Przemysław, 1995, Łódź, Epoka Nordica Łódź - 60 km
Kłos Łukasz, 1983, Łódź - 60 km
Frontczak Marek, 1952, Kalisz, Supermaraton Kalisz - 60 km
6. Walczuk Marcin, 1976, Brzeźnio, Sieradzbiega.pl - 58 km
Dawiduk Aneta, 1974, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 58 km
7. Miłek Artur, 1975, Sieradz - 54 km
Skubisz Michał, 1982, Zgierz - 54 km
8. Kolasa Wojciech, 1974, Łódź, EPOKA NORDICA ŁÓDŹ - 52 km
Łaski Krzysztof, 1964, Łódź, Biegiem po Piwo - 52 km
Radziszewska Monika, 1972, Sieradz, Rajsport active - 52 km
Witkowski Jacek, 1968, Łódź - 52 km
Wojtaszek Sławomir, 1977, Smardzewice - 52 km
Zagłoba Agnieszka, 1979, Sieradz, Rajsport Active - 52 km
9. Grzegorczyk Bartosz, 1977, Pabianice, Długa Ścieżka - 50 km
Kostrowicki Jakub, 1981, Piła, 100 Batalion Łączności - 50 km
Kowalczykowka Agnieszka, 1978, Łódź, RYSIOTEAM - 50 km
Lisowski Patryk, 1991, Sieradz, Rajsport Active - 50 km
Moreira de Oliveira Magdalena, 1983, Radomsko, Aktywni Kamieńsk - 50 km
Pazdej Piotr, 1976, Pabianice, Ultramaraton Leśna Doba - 50 km
Przybyła Adam, 1976, Łódź, Wolfmoto team - 50 km
10. Ubych Marcin, 1977, Łódź - 48 km
11. Balcerak-Kolasa Joanna, 1974, Łódź, EPOKA NORDICA ŁÓDŹ - 42 km
Błoch Beata, 1967, Łódź - 42 km
Janczyk Małgorzata, 1982, Łódź, Epoka Nordica Łódź - 42 km
Słotwiński Damian, 1974, Uników - 42 km
Smarzek Cezary, 1971, Łask, KR Jastrzębie Łaskie - 42 km
Stefański Stanisław, 1969, Zgierz - 42 km
12. Gurazda Kamil, 1983, Pabianice - 40 km
Waliński Paweł, 1981, Ostrów Wielkopolski, Night Runners Ostrów Wielkopolski - 40 km
13. Weinberg Kamil, 1972, Łódź, Biegampolodzi.pl/biegiem po piwo - 34 km
14. Kierniakiewicz Krzysztof, 1983, Sieradz - 32 km
Majtczak Mariusz, 1975, Szadek, SZADKOBIEGACZE - 32 km
Świerczyńska Sylwia, 1982, Zduńska Wola, BBL Zduńska Wola - 32 km
Świerczyński Krzysiek, 1981, Zduńska Wola - 32 km
15. Hendrykowski Krzysztof, 1963, Bełchatów - 30 km
Kaźmierczak Magdalena, 1978, Kalisz, Supermaraton Kalisz - 30 km
Krajda Mateusz, 1992, Zelów, Bieging Team Zelów - 30 km
Mikołajczyk Marcin, 1986, Łódź - 30 km
Sierpiński Michał, 1984, Pabianice - 30 km
Ubych Aneta, 1976, Łódź - 30 km
Wągrowski Piotr, 1990, Zduńska Wola, BBL Zduńska Wola - 30 km
16. Mikołajczyk Maciej, 1989, Sieradz, Rajsport Active - 26 km
Pipia Piotr, 1991, Sieradz - 26 km
Pipia Tomasz, 1970, Sieradz - 26 km
17. Bakalarz Aleksandra, 1961, Łódź, Epoka Norica Łódź - 24 km
Domagalski Paweł, 1977, Łask - 24 km
Graś Damian, 1981, Sieradz - 24 km
Jastrzębski Jacek, 1983, Zduńska Wola, BBL Zduńska Wola - 24 km
Mazurkiewicz Jadwiga, 1953, Łódź, RS Łódź - 24 km
Podgórski Michał, 1973, Zduńska Wola, BBL Zduńska Wola - 24 km
Rybacki Dariusz, 1977, Sieradz - 24 km
18. Adrian Piotr, 1955, Sieradz - 22 km
Angulski Zbigniew, 1969, Warta, Zbiegli z Warty - 22 km
Imiński Cezary, 1968, Zgierz, Parkrun Łódź - 22 km
Jeziorna Katarzyna, 1986, Sieradz - 22 km
Jeziorny Maciej, 1982, Sieradz - 22 km
Kałuża Radosław, 1988, Łódź, Warach Rowery - 22 km
Kłos Tomasz, Sieradz - 22 km
Krysik Krzysztof, 1921, Mińsk Mazowiecki, Inspektorat Uzbrojenia - 22 km
Owczarek Tomasz, 1976, Sieradz, RajSport Active - 22 km
Perdek Robert, 1980, Sieradz - 22 km
Perzyna Marcin, 1977, Sieradz - 22 km
Piekarczyk Wojciech, 1953, Sieradz - 22 km
Puławski Rafał, 1990, Sieradz - 22 km
Putyński Andrzej, 1963, Sieradz - 22 km
Rychliński Artur, 1980, Zduńska Wola, BBL Zduńska Wola - 22 km
Siemiński Sławomir, 1978, Sieradz - 22 km
Złomańczuk Adam, 1974, Zduńska Wola, BBL Zduńska Wola - 22 km
19. Badziak-Pisula Bogusława, 1985, Sadów - 20 km
Barton Maria, 1968, Sieradz - 20 km
Dulas Tomasz, 1974, Sieradz, INTER SIERADZ-WOŹNIKI - 20 km
Gabrysiak Marcin, 1977, Sieradz, Raj sport activ - 20 km
Hesse Zbigniew, Zduńska Wola, BBL Zduńska Wola - 20 km
Jakubowska Justyna, 1993, Sieradz - 20 km
Kaczmarek Paweł, 1968, Sieradz - 20 km
Kicińska Sylwia, 1978, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 20 km
Kryściak Marcin, 1982, Ostrów - 20 km
Kubiak Maciej, 1973, Ostrów Wlkp, KS Ice Mat Team Ostrów Wielkopolski - 20 km
Majczak Paweł, 1972, Sieradz - 20 km
Mroczkowski Janusz, Łódź, 1951, Epoka Nordika Łódź - 20 km
Orczykowski Wojciech, 1988, Bełchatów - 20 km
Perliński Jurek, 1986, Zelów, Bieging Team Zelów - 20 km
Pietrucha Grzegorz, 1965, Sieradz - 20 km
Półgarbia Marta, Zduńska Wola - 20 km
Przesmycki Karol, 1987, Wrocław - 20 km
Sosnowska Patrycja, 1993, Duszniki - 20 km
Sosnowski Rafał, 1994, Duszniki - 20 km
Szyktanc Linka, 1983, Pabianice, TEAM-S.C - 20 km
Szymański Dariusz, 1966, Sieradz, DAWEX-SIERADZ - 20 km
Witkowski Robert, 1970, Sieradz - 20 km
Wojtysiak Marcin, 1975, Warta, ZBIEGLI Z WARTY - 20 km
20. Dróżdż Paweł, Łódź, Epoka Nordica Łódź - 18 km
Matusiak Konrad, 1990, Sieradz - 18 km
21. Ciesielski Sebastian, 1991, Charłupia Mała - 16 km
Halisz Tomasz, 1990, Zelów, Bieging Team Zelów - 16 km
Kowalczyk Magdalena, 1976, Warszawa - 16 km
Rychlińska Małgorzata, 1980, Zduńska Wola, BBL Zduńska Wola - 16 km
Sekieta Marek, 1968, Pabianice - 16 km
Szałwińska Ewa, 1966, Bełchatów, KB Spartakus Bełchatów - 16 km
Tusz Agnieszka, 1987, Sieradz - 16 km
Urbański Mirosław, 1969, Sieradz - 16 km
Wąsicki Artur, 1963, Dobroń - 16 km
Wąsicki Michał - 16 km
Witkowska Patrycja, 1995, Sieradz - 16 km
22. Chlebicz Paweł, 1969, Sieradz - 14 km
Jakubowska Agata, 1988, Sieradz - 14 km
Jarmakowska Magdalena, 1977, Pabianice, Ultramaraton Leśna Doba - 14 km
Kociołek Łukasz, 1985, Zduńska Wola, BBL Zduńska Wola - 14 km
Kołeczek Maciej, 1982, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 14 km
Koszacka Agata, 1991, Łask - 14 km
Mann Mariusz, 1986, Zduńska Wola, BBL Zduńska Wola
Przesmycki Damian, 1985, Sieradz - 14 km
Wójcik Grzegorz, 1973, Łódź, Bieging Team Zelów - 14 km
23. Badowski Krzysztof, 1969, Zelów, Bieging Team Zelów - 12 km
Bartnicki Jędrzej, 1994, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 12 km
Błasiak Martyna, 1994, Sieradz, Grupa Sieradz - 12 km
Błaszczyk Krystian, 1988, Łódź - 12 km
Błaszczyk Rafał, 1969, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 12 km
Bobrycka Mariola, 1968, Łask - 12 km
Bułeczka Paweł, 1984, Zduńska Wola, Rajsport Active - 12 km
Bzowy Piotr, 1976, Sieradz - 12 km
Chaładaj Sławomir, 1969, Sieradz - 12 km
Ciach Grzegorz, 1960, Sieradz - 12 km
Ciepłucha Artur, 1974, Tumidaj, Sieradzbiega.pl - 12 km
Ciołek Mateusz, 1993, Sieradz - 12 km
Ciołek Wojciech, 1966, Sieradz - 12 km
Dziedzic Grzegorz, 1968, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 12 km
Fagasiewicz Małgorzata, 1990, Sieradz - 12 km
Florczak Wiesław, 1952, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 12 km
Gabrysiak Beata, 1971, Łask - 12 km
Gądek Marzena, 1977, Łowicz, Starzyńskiego Biega Łowicz - 12 km
Gąsiorowska Anita, 1967, Łódź - 12 km
Głowiński Damian, 1988, Zelów, Bieging Team Zelów - 12 km
Gruszal Andrzej - 12 km
Grzanka Błażej, 1999, Przedłęcze - 12 km
Grzesiak Grzegorz, 1986, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 12 km
Grzesiak Łukasz, 1983, Sieradz - 12 km
Gurazda Halina, 1958, Pabianice - 12 km
Jabłecka Wera - 12 km
Jakubowska Magdalena, 1989, Sieradz - 12 km
Jędrzejak Ewelina, 1977, Sieradz, Bezpartyjna :) - 12 km
Kaczmarek Magdalena, 1986, Strońska, BBL Zduńska Wola - 12 km
Kaczmarek Mariusz, 1996, Sieradz - 12 km
Kaczmarek Piotr, 1989, Sieradz - 12 km
Kałuża Edyta, 1988, Bełchatów - 12 km
Kazimirow Aleksandr, 1982, Kalisz - 12 km
Kiedrowski Sylwester, 1976, Zduńska Wola - 12 km
Kłys Sebastian, 1976, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 12 km
Kolasińka Katarzyna, 1978, Łask - 12 km
Koniak Klaudia, 1991, Wieluń - 12 km
Kowalczyk Bartosz, 1992, Łódź - 12 km
Krawczyk Andrzej - 12 km
Krejner Dominik, 1994, Sieradz - 12 km
Kuras-Smolnik Magdalena, 1979, Chojne, Sieradzbiega.pl - 12 km
Laskowska Angelika, 1991, Złoczew - 12 km
Laszczyk Paweł, 1971, Sieradz, Rureson Runner - 12 km
Latus Joanna, 1993, Widawa - 12 km
Latus Kamila, 1986, Widawa, Sieradzbiega.pl - 12 km
Lider Małgorzata, 1970, Łask - 12 km
Malinowska Justyna, 1982, Zelów, Bieging Team Zelów - 12 km
Mann Monika, 1986, Zduńska Wola, BBL Zduńska Wola - 12 km
Maślak Marcin, 1976, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 12 km
Nowak Roman, 1980, Sieradz, Scanfil - 12 km
Olejniczak Krzysztof, 1991, Rossoszyca, Sieradzbiega.pl - 12 km
Oset Piotr, 1963, Sieradz - 12 km
Osiewała Paweł, 1966, Sieradz - 12 km
Osmulska Oliwia, 1992, Sieradz - 12 km
Ostojska Katarzyna, 1993, Zelów, Bieging Team Zelów - 12 km
Owczarek Katarzyna, 1991, Brąszewice - 12 km
Pabich Marta - 12 km
Pabiniak Andrzej, 1975, Złoczew - 12 km
Pabiniak Aneta, 1976, Złoczew, PG. Andrzeja Ruszkowskiego w Złoczewie - 12 km
Piasecka Paulina, 1988, Sieradz - 12 km
Pietrzak Paulina, 1981, Piotrków Trybunalski - 12 km
Pilecka Marzena, 1974, Zduńska Wola, BBL Zduńska Wola - 12 km
Piotrowski Tomasz, 1985, Zelów, Bieging Team Zelów - 12 km
Proce Małgorzata, 1984, Sieradz - 12 km
Proszewska Edyta, 1978, Sieradz - 12 km
Proszewski Jakub, Sieradz - 12 km
Proszewski Marek, 1976, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 12 km
Przybył Marek, 1976, Sieradz - 12 km
Puławska Karina, 1993, Sieradz - 12 km
Puławski Konrad, 1991, Sieradz - 12 km
Raducki Kamil, 1991, Gaszyn - 12 km
Siess Jarosław, 1961, Łódź, UKS Azymut Pabianice - 12 km
Sikora Brygida, 1964, Czarnowąsy - 12 km
Snowarski Witold, 1974, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 12 km
Szaflik Mariusz, 1972, Łask - 12 km
Ścibiorek Arkadiusz, 1984, Łódź - 12 km
Świniarski Emilian, 1984, Sieradz - 12 km
Tabaka Zbigniew, 1981, Goszczanów, Sieradzbiega.pl - 12 km
Terka Michał, 1985, Sieradz, AKRET - 12 km
Tust Kamil, 1988, Zduńska Wola, BBL Zduńska Wola - 12 km
Walczak Sylwia, 1991, Błaszki - 12 km
Walesiak-Klimczak Iwona, 1963, Sieradz - 12 km
Wawrzyniak Przemek, 1981, Sieradz, Rajsport Active Team - 12 km
Wdowiak Maciej, 1998, Sieradz - 12 km
Wieła Maruisz, 1985, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 12 km
Wierucki Jakub, 1996, Gruszczyce, Grupa Sieradz - 12 km
Wiśniewska Anna, 1988, Sieradz - 12 km
Witczak Aleksander, 1995, Sieradz - 12 km
Zalewska Anna, 1978, Zduńska Wola, BBL Zduńska Wola - 12 km
Żórawski Kacper, 1997, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 12 km

Sklasyfikowano 218 uczestników
Wyniki są nieoficjalne. W razie rozbieżności, prosimy o kontakt na adres: cross@sieradzbiega.pl
20 maja 2017 r.
Kilka informacji organizacyjnych:
- start o godz. 11.00 w Parku Miejskim im. A. Mickiewicza w Sieradzu, czas trwania Crossu: 11-17;
- weryfikacja zawodników, wydawanie numerów, odbiór pakietów startowych, odbywać się będzie w godz. 9.00 - 10.40 w Biurze Zawodów, które mieścić się będzie na sali gimnastycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu, ul. Sportowa 1.
- depozyt, szatnia, miejsce na poczęstunek po zawodach znajdować się będą w 3 oddzielnych namiotach w pobliżu linii startu
- 3 toalety znajdować się będą na terenie MOSIR + toi toi w pobliżu linii start-mety
- godz. 10.40 wspólna rozgrzewka, 10.55 otwarcie zawodów;
- wygrywa zawodnik/zawodniczka, który pokona największą ilość kilometrów w czasie trwania biegu, czyli między godz. 11 a 17. Każdy uczestnik Biegu sam liczy pokonane rundy i kilometry. O godz. 17 zamykana jest linia startu. Oznacza to, że runda ukończona po godzinie 17 nie jest liczona do wyniku biegacza;
- na trasie w pobliżu linii start-mety znajdować się będą stoły z wodą w kubkach do dyspozycji uczestników
- każdy biegacz/biegaczka może w dowolnym momencie trwania zawodów wraz z końcem danej rundy opuścić trasę i w dowolnym momencie na nią wrócić i kontynuować bieg. Każde zejście z trasy i powrót na nią musi być odnotowane u organizatorów na linii startu/mety wraz z podaniem ilości pokonanych do tego czasu kilometrów i rund.
- NOWOŚĆ! każdy uczestnik, poza obowiązkiem zgłoszenia w namiocie sędziowskim przy linii startu każdego zejścia z trasy i powrotu na nią - ma również obowiązek zgłaszać KAŻDE KOLEJNE przebiegnięte 10 km, począwszy od 10 km
- medale będą wręczane zaraz po tym, jak uczestnik Crossu pokona przynajmniej minimalny dla otrzymania medalu dystans 12 km i zgłosi fakt ukończenia na linii STARTU do organizatorów. Cztery osoby będą na stałe monitorować ukończenie czy też przerwanie i powrót na trasę uczestników Crossu;
- o miejscach w klasyfikacji open i klasyfikacji Sieradzan i Sieradzanek decyduje ilość pokonanych w czasie trwania zawodów kilometrów
- puchary i nagrody dla zwycięzców, czyli pierwszej szóstki w kategorii open kobiet i mężczyzn oraz najlepszej trójki biegaczek i biegaczy Ziemi Sieradzkiej wręczona zostaną po zawodach o 17.30;

Członkowie GB Sieradz biega będą do Waszej dyspozycji przez cały czas trwania zawodów,
18 maja 2017 r.
Kończymy powoli nasze prace nad pakietem. Jak co roku, staraliśmy się - również przy wsparciu naszych Partnerów - zgromadzić dla Was jak najwięcej :)
Pakiet III Crossu obejmuje:
- sok Fortuna 2l lub 1l
- izotonik 4movie 0,7 l
- wodę mineralna Polaris 0,5l
- baton Sante Protein
- zapach samochodowy
- opaskę magnetyczną odblaskowa
- opaskę/frotkę na dłoń z suwakiem
- mleczko Wartmilk
- 1 żel ALE
- kod rabatowy ALE do jednorazowego użycia do 5.06.2017 przy zakupie powyżej 150 zł: na 38 zł na produkty niebędące w promocji i 12 zł na koszty przesyłki
- jednorazową wejściówkę o wartości 50 zł od Fitness Club Forma
- talon na pączka lub bułkę
Wkrótce informacje o nagrodach dla 18 nagradzanych :)
Informujemy również, że mamy jeszcze 16 miejsc na Bieg - zapraszamy
14 maja 2017 r.
Firma Fortuna Sp. z o.o. Partnerem III Crossu :)
12 maja 2017 r.
Partnerem III Crossu jest firma ZŁOTEX :)
10 maja 2017 r.
W wyniku weryfikacji zwolniło się nieco miejsc. Zapraszamy do zapisów - do wyczerpania limitu 250 :)
» zapisy   
8 maja 2017 r.
Partnerem III Crossu jest firma UBEZPIECZENIA Marcin Fryziński
7 maja 2017 r.
Drodzy Uczestnicy III Crossu

Dziś i jutro trwa weryfikacja uczestników Crossu
Każdy z Was, zgodnie z Regulaminem, powinien potwierdzić swój udział w Crossie lub poinformować o rezygnacji w dniach 8 lub 9 maja. To warunek wzięcia udziału w zawodach, zaś jego niespełnienie jest równoznaczne z rezygnacją z zawodów.

Wysłaliśmy na Wasze adresy mailowe prośbę o potwierdzenie udziału i prosimy o odpowiedź w drodze mailowej lub telefonicznej/sms-owej

"Zgodnie z pkt 8.2 Regulaminu
"2. Warunkiem uczestnictwa jest również jego potwierdzenie drogą mailową lub SMS-ową w dniu 8 lub 9 maja 2017 r."

6 maja 2017 r.
Partnerem III Crossu jest Ludowy Bank Spódzielczy w Zduńskiej Woli
5 maja 2017 r.
Podobnie jak przy I i II edycji, również w tym roku Partnerem zawodów jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu, który udostępni uczestnikom swoje obiekty oraz sprzęt :)
27 kwietnia 2017 r.
Nasze Radio, podobnie jak w 2015 r. i 2016 r. będzie Partnerem III Sieradzkiego Crossu Towarzyskiego.

Mieliście okazję usłyszeć w kwietniu na antenie Naszego Radia informacje o zapisach i formule zawodów. Garść najświeższych informacji usłyszycie również w maju, podobnie jak relację z samych zawodów :)
24 kwietnia 2017 r.
Firma Wodomierze z Sieradza jest partnerem III Sieradzkiego Crossu Towarzyskiego :)
20 kwietnia 2017 r.
Partnerem III Crossu jest Agencja Ochrony "Warta" :)
19 kwietnia 2017 r.
Partnerem III Crossu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu :)
18 kwietnia 2017 r.
Uczestnicy Crossu mogą zapoznać się z wizualizacją medalu, jaki otrzyma każdy uczestnik, który zgodnie z Regulaminem III Crossu pokona minimalny dystans 12 km w czasie trwania zawodów.
Rozmiar medalu będzie taki sam, jak w 2016 r. (średnica 8 cm) :)
» wizualizacja   
13 kwietnia 2017 r.
Rozgrzewkę przed III Crossem poprowadzi tym roku Fitness Club Forma :)
Rozgrzewka rozpocznie się o godz. 10.45
11 kwietnia 2017 r.
Partner ufundował nagrody rzeczowe dla najlepszych 6 uczestników w kategorii kobiet i męczyzn oraz 3 najlepszych z kategorii biegaczka i biegacz Ziemi Sieradzkiej
10 kwietnia 2017 r.
Urząd Miasta Sieradza w ramach prowadzonej akcji „Sieradz bierze oddech” postanowił promować wśród uczestników Crossu prawidłowe zachowania proekologiczne pod hasłem „Spalaj kalorie, nie odpady”.

Jako Partner Crossu urząd ufundował dla każdego uczestnika frotkę na rękę. Dzień przed Sieradzkim Crossem Towarzyskim, w dniu 20 maja 2017 r. w ramach edukacji ekologicznej sieradzan Urząd Miasta Sieradza zorganizuje Piknik rodzinny „Sieradz bierze oddech”.
Wydarzenie to będzie miało miejsce na placu przed Teatrem Miejskim w Sieradzu, w godzinach od 9 do 15. Imprezą towarzyszącą będzie XIII Festiwal Recyklingu pod hasłem „Segregujesz nic nie marnujesz”. Urząd Miasta Sieradza zachęca do udziału w tej imprezie.
Wszystkie informacje dotyczące projektu „Sieradz bierze oddech” udostępniane są na portalu społecznościowym Facebook pod adresem www.facebook.com/sieradzbierzeoddech.
Facebookowy profil "Sieradz bierze oddech służy" również jako miejsce do prezentowania spraw związanych z ogólną tematyką ochrony środowiska na terenie miasta Sieradz, w tym z
gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, realizowanymi zadaniami w zakresie edukacji ekologicznej, Festiwalem Recyklingu oraz innymi prowadzonymi akcjami.
» więcej   
3 kwietnia 2017 r.
Miło nam poinformować, że Firma Active Life Energy została Partner Crossu i ufundowała:

- 4 vouchery na produkty ALE o wartości 300 zł każdy dla zwycięzców 4 kategorii naszego Biegu - najlepszych: kobiety, mężczyzny oraz biegaczki i biegacza Ziemi Sieradzkiej

- dla każdego uczestnika 3 żele energetyczne oraz kod rabatowy na produkty ALE :)
28 marca 2017 r.
W związku z większym niż się spodziewaliśmy zainteresowaniem naszym biegiem, postanowiliśmy podnieść limit uczestników do 250 osób i otwieramy ponownie zapisy.

Decyduje kolejność zgłoszeń
» zapisy   
22 marca 2017 r.
Co nas mile zaskakuje, błyskawicznie, w ciągu niecałych 48 h :)

Rozpatrujemy możliwość zwiększenia limitu do 250 osób, ale na dzisiaj pozostajemy przy 200

Jak co roku tworzymy listę rezerwową

Osoby, które zapiszą się po zamknięciu listy, zostaną na niej umieszczone
Osoby z listy rezerwowej uzupełnić limit 200 startujących w sytuacji, gdy w wyniku weryfikacji 8-9.05 zwolnić się miejsca lub w razie wcześniejszej rezygnacji uczestnika.
Zdecyduje kolejność zgłoszeń, jakie napłyną po zamknięciu listy.

» zapisy   
20 marca 2017 r.
Zapisy ruszyły :)

Przypominamy, że:
- zgłoszenia dokonywane są wyłącznie przez Internet do wyczerpania limitu, maksymalnie do dnia 7 maja 2017 r.
- każdy uczestnik ma obowiązek potwierdzić swój udział w dniu 8 lub 9 maja 2017 r. drogą mailową lub SMS-ową
» zapisy   
14 lutego 2017 r.
Informujemy, że III Sieradzki Cross Towarzyski odbędzie się w niedzielę, 21 maja 2017 r.

W tym roku limit uczestników wyniesie 200 osób
Zwiększamy minimalny dystans na 12 km :)

Zapisy ruszą 20 marca. Decydować będzie kolejność zgłoszeń
Więcej szczegółów wkrótce

Do zobaczenia
Organizatorzy
GB Sieradz biega