Sieradzki Cross

Sieradzki Cross

Aktualności z roku

Weryfikacja uczestników III Crossu
7 maja 2017 r.
Drodzy Uczestnicy III Crossu

Dziś i jutro trwa weryfikacja uczestników Crossu
Każdy z Was, zgodnie z Regulaminem, powinien potwierdzić swój udział w Crossie lub poinformować o rezygnacji w dniach 8 lub 9 maja. To warunek wzięcia udziału w zawodach, zaś jego niespełnienie jest równoznaczne z rezygnacją z zawodów.

Wysłaliśmy na Wasze adresy mailowe prośbę o potwierdzenie udziału i prosimy o odpowiedź w drodze mailowej lub telefonicznej/sms-owej

"Zgodnie z pkt 8.2 Regulaminu
"2. Warunkiem uczestnictwa jest również jego potwierdzenie drogą mailową lub SMS-ową w dniu 8 lub 9 maja 2017 r."