Władze

Zarząd:

Prezes: Artur Ciepłucha
mail: acieplucha@sieradzbiega.pl
tel.: 513 009 350

Wiceprezes: Sebastian Kłys
mail: sklys@sieradzbiega.pl
tel.: 604 134 219

Wiceprezes: Magdalena Kuras-Smolnik
mail: mkuras-smolnik@sieradzbiega.pl
tel.: 500 078 798

Sekretarz: Tomasz Jasiewicz
mail: tjasiewicz@sieradzbiega.pl
tel.: 512 439 272

Skarbnik: Jędrzej Bartnicki
mail: jbartnicki@sieradzbiega.pl
tel.: 504 103 114

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Marcin Maślak
mail: mmaslak@sieradzbiega.pl
tel.: 609 541 474

Członek Komisji: Grzegorz Dziedzic
mail: gdziedzic@sieradzbiega.pl

Członek Komisji: Marek Proszewski
mail: mproszewski@sieradzbiega.pl