Sieradzki Cross

Sieradzki Cross

Aktualności z roku

Oficjalne wyniki III Sieradzkiego Crossu Towarzyskiego
25 maja 2017 r.
Kategoria kobiety open
1. Milena Grabska-Grzegorczyk - 68 km
2. Aneta Dawiduk - 58 km
3. Monika Radziszewska - 52 km
4. Agnieszka Zagłoba - 52 km
5. Magdalena de Oliveira - 50 km
6. Agnieszka Kowalczykowska - 50 km

Kategoria mężczyzn open
1. Wojciech Majcher - 68 km
2. Adam Borowski - 68 km
3. Micha� Kowalczykowski - 66 km
4. Micha� Karwowski - 66 km
5. Pawe� Nowak - 64 km
6. Adrian Kubicki - 62 km

Kategoria "Biegaczka Ziemi Sieradzkiej"
1. Aneta Dawiduk - 58 km
2. Monika Radziszewska - 52 km
3. Agnieszka Zag�oba - 52 km

Kategoria "Biegacz Ziemi Sieradzkiej"
1. Adrian Kubicki - 62 km
2. Marcin Walczuk - 58 km
3. Artur Mi�ek - 54 km

Klasyfikacja generalna
1. Majcher Wojciech, 1983, Tomasz�w Maz. VACO - 68 km (rekord trasy)
Borowski Adam, 1978, Inowroc�aw, ACTIVEXTREME - 68 km (rekord trasy)
Grabska-Grzegorczyk Milena, 1978, Pabianice, D�uga �cie�ka/UKS Azymut Pabianice - 68 km (rekord trasy)
2. Kowalczykowski Micha�, 1973, ��d�, RYSIOTEAM - 66 km
Karwowski Micha�, 1981, ��d�, Epoka Nordica ��d� - 66 km
3. Nowak Pawe�, 1959, Kalisz, Supermaraton Kalisz, 64 km
4. Kubicki Adrian, 1991, Sieradz, Rajsport Active - 62 km
5. Stupnowicz Przemys�aw, 1995, ��d�, Epoka Nordica ��d� - 60 km
K�os �ukasz, 1983, ��d� - 60 km
Frontczak Marek, 1952, Kalisz, Supermaraton Kalisz - 60 km
6. Walczuk Marcin, 1976, Brze�nio, Sieradzbiega.pl - 58 km
Dawiduk Aneta, 1974, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 58 km
7. �aski Krzysztof, 1964, ��d�, Biegiem po Piwo - 54 km
Mi�ek Artur, 1975, Sieradz - 54 km
Skubisz Micha�, 1982, Zgierz - 54 km
Wojtaszek S�awomir, 1977, Smardzewice - 54 km
8. Kolasa Wojciech, 1974, ��d�, EPOKA NORDICA ��D� - 52 km
Radziszewska Monika, 1972, Sieradz, Rajsport active - 52 km
Witkowski Jacek, 1968, ��d� - 52 km
Zag�oba Agnieszka, 1979, Sieradz, Rajsport Active - 52 km
9. Grzegorczyk Bartosz, 1977, Pabianice, D�uga �cie�ka - 50 km
Kostrowicki Jakub, 1981, Pi�a, 100 Batalion ��czno�ci - 50 km
Kowalczykowka Agnieszka, 1978, ��d�, RYSIOTEAM - 50 km
Lisowski Patryk, 1991, Sieradz, Rajsport Active - 50 km
Moreira de Oliveira Magdalena, 1983, Radomsko, Aktywni Kamie�sk - 50 km
Pazdej Piotr, 1976, Pabianice, Ultramaraton Le�na Doba - 50 km
Przyby�a Adam, 1976, ��d�, Wolfmoto team - 50 km
10. Ubych Marcin, 1977, ��d� - 48 km
11. Balcerak-Kolasa Joanna, 1974, ��d�, EPOKA NORDICA ��D� - 42 km
B�och Beata, 1967, ��d� - 42 km
Janczyk Ma�gorzata, 1982, ��d�, Epoka Nordica ��d� - 42 km
S�otwi�ski Damian, 1974, Unik�w - 42 km
Smarzek Cezary, 1971, �ask, KR Jastrz�bie �askie - 42 km
Stefa�ski Stanis�aw, 1969, Zgierz - 42 km
12. Gurazda Kamil, 1983, Pabianice - 40 km
Wali�ski Pawe�, 1981, Ostr�w Wielkopolski, Night Runners Ostr�w Wielkopolski - 40 km
13. Weinberg Kamil, 1972, ��d�, Biegampolodzi.pl/biegiem po piwo - 34 km
14. Kierniakiewicz Krzysztof, 1983, Sieradz - 32 km
Majtczak Mariusz, 1975, Szadek, SZADKOBIEGACZE - 32 km
�wierczy�ska Sylwia, 1982, Zdu�ska Wola, BBL Zdu�ska Wola - 32 km
�wierczy�ski Krzysiek, 1981, Zdu�ska Wola - 32 km
15. Hendrykowski Krzysztof, 1963, Be�chat�w - 30 km
Ka�mierczak Magdalena, 1978, Kalisz, Supermaraton Kalisz - 30 km
Krajda Mateusz, 1992, Zel�w, Bieging Team Zel�w - 30 km
Miko�ajczyk Marcin, 1986, ��d� - 30 km
Sierpi�ski Micha�, 1984, Pabianice - 30 km
Ubych Aneta, 1976, ��d� - 30 km
W�growski Piotr, 1990, Zdu�ska Wola, BBL Zdu�ska Wola - 30 km
16. Miko�ajczyk Maciej, 1989, Sieradz, Rajsport Active - 26 km
Pipia Piotr, 1991, Sieradz - 26 km
Pipia Tomasz, 1970, Sieradz - 26 km
17. Bakalarz Aleksandra, 1961, ��d�, Epoka Norica ��d� - 24 km
Domagalski Pawe�, 1977, �ask - 24 km
Gra� Damian, 1981, Sieradz - 24 km
Jastrz�bski Jacek, 1983, Zdu�ska Wola, BBL Zdu�ska Wola - 24 km
Mazurkiewicz Jadwiga, 1953, ��d�, RS ��d� - 24 km
Podg�rski Micha�, 1973, Zdu�ska Wola, BBL Zdu�ska Wola - 24 km
Rybacki Dariusz, 1977, Sieradz - 24 km
18. Adrian Piotr, 1955, Sieradz - 22 km
Angulski Zbigniew, 1969, Warta, Zbiegli z Warty - 22 km
Imi�ski Cezary, 1968, Zgierz, Parkrun ��d� - 22 km
Jeziorna Katarzyna, 1986, Sieradz - 22 km
Jeziorny Maciej, 1982, Sieradz - 22 km
Ka�u�a Rados�aw, 1988, ��d�, Warach Rowery - 22 km
K�os Tomasz, Sieradz - 22 km
Krysik Krzysztof, 1921, Mi�sk Mazowiecki, Inspektorat Uzbrojenia - 22 km
Owczarek Tomasz, 1976, Sieradz, RajSport Active - 22 km
Perdek Robert, 1980, Sieradz - 22 km
Perzyna Marcin, 1977, Sieradz - 22 km
Piekarczyk Wojciech, 1953, Sieradz - 22 km
Pu�awski Rafa�, 1990, Sieradz - 22 km
Puty�ski Andrzej, 1963, Sieradz - 22 km
Rychli�ski Artur, 1980, Zdu�ska Wola, BBL Zdu�ska Wola - 22 km
Siemi�ski S�awomir, 1978, Sieradz - 22 km
Z�oma�czuk Adam, 1974, Zdu�ska Wola, BBL Zdu�ska Wola - 22 km
19. Badziak-Pisula Bogus�awa, 1985, Sad�w - 20 km
Barton Maria, 1968, Sieradz - 20 km
Dulas Tomasz, 1974, Sieradz, INTER SIERADZ-WO�NIKI - 20 km
Gabrysiak Marcin, 1977, Sieradz, Raj sport activ - 20 km
Hesse Zbigniew, Zdu�ska Wola, BBL Zdu�ska Wola - 20 km
Jakubowska Justyna, 1993, Sieradz - 20 km
Kaczmarek Pawe�, 1968, Sieradz - 20 km
Kici�ska Sylwia, 1978, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 20 km
Kry�ciak Marcin, 1982, Ostr�w - 20 km
Kubiak Maciej, 1973, Ostr�w Wlkp, KS Ice Mat Team Ostr�w Wielkopolski - 20 km
Majczak Pawe�, 1972, Sieradz - 20 km
Mroczkowski Janusz, ��d�, 1951, Epoka Nordika ��d� - 20 km
Orczykowski Wojciech, 1988, Be�chat�w - 20 km
Perli�ski Jurek, 1986, Zel�w, Bieging Team Zel�w - 20 km
Pietrucha Grzegorz, 1965, Sieradz - 20 km
P�garbia Marta, Zdu�ska Wola - 20 km
Przesmycki Karol, 1987, Wroc�aw - 20 km
Sosnowska Patrycja, 1993, Duszniki - 20 km
Sosnowski Rafa�, 1994, Duszniki - 20 km
Szyktanc Linka, 1983, Pabianice, TEAM-S.C - 20 km
Szyma�ski Dariusz, 1966, Sieradz, DAWEX-SIERADZ - 20 km
Witkowski Robert, 1970, Sieradz - 20 km
Wojtysiak Marcin, 1975, Warta, ZBIEGLI Z WARTY - 20 km
20. Dr�d� Pawe�, ��d�, Epoka Nordica ��d� - 18 km
Matusiak Konrad, 1990, Sieradz - 18 km
21. Ciesielski Sebastian, 1991, Char�upia Ma�a - 16 km
Halisz Tomasz, 1990, Zel�w, Bieging Team Zel�w - 16 km
Kowalczyk Magdalena, 1976, Warszawa - 16 km
Rychli�ska Ma�gorzata, 1980, Zdu�ska Wola, BBL Zdu�ska Wola - 16 km
Sekieta Marek, 1968, Pabianice - 16 km
Sza�wi�ska Ewa, 1966, Be�chat�w, KB Spartakus Be�chat�w - 16 km
Tusz Agnieszka, 1987, Sieradz - 16 km
Urba�ski Miros�aw, 1969, Sieradz - 16 km
W�sicki Artur, 1963, Dobro� - 16 km
W�sicki Micha� - 16 km
Witkowska Patrycja, 1995, Sieradz - 16 km
22. Chlebicz Pawe�, 1969, Sieradz - 14 km
Jakubowska Agata, 1988, Sieradz - 14 km
Jarmakowska Magdalena, 1977, Pabianice, Ultramaraton Le�na Doba - 14 km
Kocio�ek �ukasz, 1985, Zdu�ska Wola, BBL Zdu�ska Wola - 14 km
Ko�eczek Maciej, 1982, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 14 km
Koszacka Agata, 1991, �ask - 14 km
Mann Mariusz, 1986, Zdu�ska Wola, BBL Zdu�ska Wola
Przesmycki Damian, 1985, Sieradz - 14 km
W�jcik Grzegorz, 1973, ��d�, Bieging Team Zel�w - 14 km
23. Badowski Krzysztof, 1969, Zel�w, Bieging Team Zel�w - 12 km
Bartnicki J�drzej, 1994, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 12 km
B�asiak Martyna, 1994, Sieradz, Grupa Sieradz - 12 km
B�aszczyk Krystian, 1988, ��d� - 12 km
B�aszczyk Rafa�, 1969, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 12 km
Bobrycka Mariola, 1968, �ask - 12 km
Bu�eczka Pawe�, 1984, Zdu�ska Wola, Rajsport Active - 12 km
Bzowy Piotr, 1976, Sieradz - 12 km
Cha�adaj S�awomir, 1969, Sieradz - 12 km
Ciach Grzegorz, 1960, Sieradz - 12 km
Ciep�ucha Artur, 1974, Tumidaj, Sieradzbiega.pl - 12 km
Cio�ek Mateusz, 1993, Sieradz - 12 km
Cio�ek Wojciech, 1966, Sieradz - 12 km
Dziedzic Grzegorz, 1968, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 12 km
Fagasiewicz Ma�gorzata, 1990, Sieradz - 12 km
Florczak Wies�aw, 1952, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 12 km
Gabrysiak Beata, 1971, �ask - 12 km
G�dek Marzena, 1977, �owicz, Starzy�skiego Biega �owicz - 12 km
G�siorowska Anita, 1967, ��d� - 12 km
G�owi�ski Damian, 1988, Zel�w, Bieging Team Zel�w - 12 km
Gruszal Andrzej - 12 km
Grzanka B�a�ej, 1999, Przed��cze - 12 km
Grzesiak Grzegorz, 1986, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 12 km
Grzesiak �ukasz, 1983, Sieradz - 12 km
Gurazda Halina, 1958, Pabianice - 12 km
Jab�ecka Wera - 12 km
Jakubowska Magdalena, 1989, Sieradz - 12 km
J�drzejak Ewelina, 1977, Sieradz, Bezpartyjna :) - 12 km
Kaczmarek Magdalena, 1986, Stro�ska, BBL Zdu�ska Wola - 12 km
Kaczmarek Mariusz, 1996, Sieradz - 12 km
Kaczmarek Piotr, 1989, Sieradz - 12 km
Ka�u�a Edyta, 1988, Be�chat�w - 12 km
Kazimirow Aleksandr, 1982, Kalisz - 12 km
Kiedrowski Sylwester, 1976, Zdu�ska Wola - 12 km
K�ys Sebastian, 1976, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 12 km
Kolasi�ka Katarzyna, 1978, �ask - 12 km
Koniak Klaudia, 1991, Wielu� - 12 km
Kowalczyk Bartosz, 1992, ��d� - 12 km
Krawczyk Andrzej - 12 km
Krejner Dominik, 1994, Sieradz - 12 km
Kuras-Smolnik Magdalena, 1979, Chojne, Sieradzbiega.pl - 12 km
Laskowska Angelika, 1991, Z�oczew - 12 km
Laszczyk Pawe�, 1971, Sieradz, Rureson Runner - 12 km
Latus Joanna, 1993, Widawa - 12 km
Latus Kamila, 1986, Widawa, Sieradzbiega.pl - 12 km
Lider Ma�gorzata, 1970, �ask - 12 km
Malinowska Justyna, 1982, Zel�w, Bieging Team Zel�w - 12 km
Mann Monika, 1986, Zdu�ska Wola, BBL Zdu�ska Wola - 12 km
Ma�lak Marcin, 1976, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 12 km
Nowak Roman, 1980, Sieradz, Scanfil - 12 km
Olejniczak Krzysztof, 1991, Rossoszyca, Sieradzbiega.pl - 12 km
Oset Piotr, 1963, Sieradz - 12 km
Osiewa�a Pawe�, 1966, Sieradz - 12 km
Osmulska Oliwia, 1992, Sieradz - 12 km
Ostojska Katarzyna, 1993, Zel�w, Bieging Team Zel�w - 12 km
Owczarek Katarzyna, 1991, Br�szewice - 12 km
Pabich Marta - 12 km
Pabiniak Andrzej, 1975, Z�oczew - 12 km
Pabiniak Aneta, 1976, Z�oczew, PG. Andrzeja Ruszkowskiego w Z�oczewie - 12 km
Piasecka Paulina, 1988, Sieradz - 12 km
Pietrzak Paulina, 1981, Piotrk�w Trybunalski - 12 km
Pilecka Marzena, 1974, Zdu�ska Wola, BBL Zdu�ska Wola - 12 km
Piotrowski Tomasz, 1985, Zel�w, Bieging Team Zel�w - 12 km
Proce Ma�gorzata, 1984, Sieradz - 12 km
Proszewska Edyta, 1978, Sieradz - 12 km
Proszewski Jakub, Sieradz - 12 km
Proszewski Marek, 1976, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 12 km
Przyby� Marek, 1976, Sieradz - 12 km
Pu�awska Karina, 1993, Sieradz - 12 km
Pu�awski Konrad, 1991, Sieradz - 12 km
Raducki Kamil, 1991, Gaszyn - 12 km
Siess Jaros�aw, 1961, ��d�, UKS Azymut Pabianice - 12 km
Sikora Brygida, 1964, Czarnow�sy - 12 km
Snowarski Witold, 1974, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 12 km
Szaflik Mariusz, 1972, �ask - 12 km
�cibiorek Arkadiusz, 1984, ��d� - 12 km
�winiarski Emilian, 1984, Sieradz - 12 km
Tabaka Zbigniew, 1981, Goszczan�w, Sieradzbiega.pl - 12 km
Terka Micha�, 1985, Sieradz, AKRET - 12 km
Tust Kamil, 1988, Zdu�ska Wola, BBL Zdu�ska Wola - 12 km
Walczak Sylwia, 1991, B�aszki - 12 km
Walesiak-Klimczak Iwona, 1963, Sieradz - 12 km
Wawrzyniak Przemek, 1981, Sieradz, Rajsport Active Team - 12 km
Wdowiak Maciej, 1998, Sieradz - 12 km
Wie�a Maruisz, 1985, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 12 km
Wierucki Jakub, 1996, Gruszczyce, Grupa Sieradz - 12 km
Wi�niewska Anna, 1988, Sieradz - 12 km
Witczak Aleksander, 1995, Sieradz - 12 km
Zalewska Anna, 1978, Zdu�ska Wola, BBL Zdu�ska Wola - 12 km
��rawski Kacper, 1997, Sieradz, Sieradzbiega.pl - 12 km
Sklasyfikowano 218 uczestnik�w