Sieradzki Cross

Sieradzki Cross

Aktualności z roku

Limit 200 osób został wyczerpany
22 marca 2017 r.
Co nas mile zaskakuje, błyskawicznie, w ciągu niecałych 48 h :)

Rozpatrujemy możliwość zwiększenia limitu do 250 osób, ale na dzisiaj pozostajemy przy 200

Jak co roku tworzymy listę rezerwową

Osoby, które zapiszą się po zamknięciu listy, zostaną na niej umieszczone
Osoby z listy rezerwowej uzupełnić limit 200 startujących w sytuacji, gdy w wyniku weryfikacji 8-9.05 zwolnić się miejsca lub w razie wcześniejszej rezygnacji uczestnika.
Zdecyduje kolejność zgłoszeń, jakie napłyną po zamknięciu listy.

» zapisy