Sieradzki Cross

Sieradzki Cross

Aktualności z roku

Akcja „Sieradz bierze oddech” podczas III Sieradzkiego Crossu
10 kwietnia 2017 r.
Urząd Miasta Sieradza w ramach prowadzonej akcji „Sieradz bierze oddech” postanowił promować wśród uczestników Crossu prawidłowe zachowania proekologiczne pod hasłem „Spalaj kalorie, nie odpady”.

Jako Partner Crossu urząd ufundował dla każdego uczestnika frotkę na rękę. Dzień przed Sieradzkim Crossem Towarzyskim, w dniu 20 maja 2017 r. w ramach edukacji ekologicznej sieradzan Urząd Miasta Sieradza zorganizuje Piknik rodzinny „Sieradz bierze oddech”.
Wydarzenie to będzie miało miejsce na placu przed Teatrem Miejskim w Sieradzu, w godzinach od 9 do 15. Imprezą towarzyszącą będzie XIII Festiwal Recyklingu pod hasłem „Segregujesz nic nie marnujesz”. Urząd Miasta Sieradza zachęca do udziału w tej imprezie.
Wszystkie informacje dotyczące projektu „Sieradz bierze oddech” udostępniane są na portalu społecznościowym Facebook pod adresem www.facebook.com/sieradzbierzeoddech.
Facebookowy profil "Sieradz bierze oddech służy" również jako miejsce do prezentowania spraw związanych z ogólną tematyką ochrony środowiska na terenie miasta Sieradz, w tym z
gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, realizowanymi zadaniami w zakresie edukacji ekologicznej, Festiwalem Recyklingu oraz innymi prowadzonymi akcjami.
» więcej