NASZE IMPREZY Sieradz biega - Grupa biegowa
Strona główna
Regionalny Weekend Sportu
Aktualności
Najbliższe starty
Nasze wyniki
Stowarzyszenie
Galerie
Sylwetki zawodników
Porady biegowe
Trenuj z nami
Kalendarz biegów
Ultrabieganie
Triathlon
Odżywianie
Trening
Kontakt
NASZE IMPREZY

PARTNERZY
CZŁONKOWIE
WSPIERAJĄCY
PATRON MEDIALNY


Uchwały

UCHWAŁA O WYBORZE KOMISJI REWIZYJNEJ
Uchwała nr 7/2016
o wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Grupa Biegowa „Sieradz biega”
Zgromadzenie Członów Stowarzyszenia GB Sieradz biega w dniu 14 grudnia 2016 roku wybrało członków komisji rewizyjnej stowarzyszenia Grupa Biegowa Sieradz Biega w następującym składzie:

- Sebastian Kłys 29 głosów,
- Piotr Wróblewski 29 głosów
- Jędrzej Bartnicki 24 głosy.
Przewodniczący/-a Protokolant/-ka
Artur Ciepłucha Rafał Błaszczyk
UCHWAŁA O WYBORZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
Uchwała nr 6/2016
o wyborze zarządu Stowarzyszenia Grupa Biegowa „Sieradz biega”
Zgromadzenie Członów Stowarzyszenia GB Sieradz biega w dniu 14 grudnia 2016 roku wybrało członków zarządu stowarzyszenia Grupa Biegowa Sieradz Biega w następującym składzie:

- prezes Artur Ciepłucha
- wiceprezes Magdalena Kuras-Smolnik 19 głosów
- wiceprezes Rafał Błaszczyk 20 głosów
- sekretarz Tomasz Jasiewicz 20 głosów
- skarbnik Marcin Walczuk 24 głosy
Przewodniczący/-a Protokolant/-ka
Artur Ciepłucha Rafał Błaszczyk
UCHWAŁA O WYBORZE PREZESA STOWARZYSZENIA
Uchwała nr 5/2016
o wyborze prezesa Stowarzyszenia Grupa Biegowa „Sieradz biega”
Zgromadzenie Członów Stowarzyszenia GB Sieradz biega w dniu 14 grudnia 2016 roku wybrało na prezesa stowarzyszenia Grupa Biegowa Sieradz Biega Artura Ciepłuchę.
Za głosowało 30 osób, 1 osoba była przeciwna, 2 osoby wstrzymały się od głosu.
Przewodniczący/-a Protokolant/-ka
Artur Ciepłucha Rafał Błaszczyk
Uchwała o przyjęciu Regulaminu działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Grupa Biegowa „Sieradz biega”
Uchwała nr 8/2014
UCHWAŁA O PRZYJĘCIU REGULAMINU DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ
Uczestnicy zebrania na spotkaniu w dniu 21 lutego 2014 r. w Sieradzu postanawiają zaakceptować i przyjąć jednomyślnie Regulamin działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Grupa Biegowa „Sieradz biega” z siedzibą w Sieradzu (przyjęty regulamin ma brzmienie zgodne z załącznikiem do uchwały).


Załącznik do uchwały -Regulaminu działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Grupa Biegowa „Sieradz biega” w dniu 21 lutego 2014 r. w Sieradzu.
Przewodniczący/-a Protokolant/-ka
Artur Ciepłucha Rafał Błaszczyk
UCHWAŁA O PRZYJĘCIU REGULAMINU DZIAŁANIA ZARZĄDU
Uchwała nr 7/2014
Uchwała o przyjęciu Regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia Grupa Biegowa „Sieradz biega”
Uczestnicy zebrania na spotkaniu w dniu 21 lutego 2014 r. w Sieradzu postanawiają zaakceptować i przyjąć jednomyślnie Regulamin działania Zarządu Stowarzyszenia Grupa Biegowa „Sieradz biega” z siedzibą w Sieradzu (przyjęty regulamin ma brzmienie zgodne z załącznikiem do uchwały).


Załącznik do uchwały -Regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia Grupa Biegowa „Sieradz biega” w dniu 21 lutego 2014 r. w Sieradzu.
Przewodniczący/-a Protokolant/-ka
Artur Ciepłucha Rafał Błaszczyk
UCHWAŁA O POWOŁANIU STOWARZYSZENIA
Uchwała nr 6/2013
o powołaniu Stowarzyszenia Grupa Biegowa „Sieradz biega”
Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 12 listopada 2013 r. w Sieradzu postanawiają założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa będzie brzmieć: Stowarzyszenie Grupa Biegowa „Sieradz biega”, z siedzibą w Sieradzu

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie. Za uchwałą głosowało 18 osób.
Przewodniczący/-a Protokolant/-ka
Artur Ciepłucha Rafał Błaszczyk
UCHWAŁA O PRZYJĘCIU STATUTU STOWARZYSZENIA
Uchwała nr 5/2013
o przyjęciu statutu Stowarzyszenia Grupa Biegowa „Sieradz biega”
Uczestnicy zebrania na spotkaniu w dniu 12 listopada 2013 r. w Sieradzu postanawiają zaakceptować i przyjąć statut Stowarzyszenia Grupa Biegowa „Sieradz biega”, z siedzibą w Sieradzu (przyjęty statut ma brzmienie zgodne z załącznikiem do uchwały).

Załącznik do uchwały - statut Stowarzyszenia Grupa Biegowa „Sieradz biega” w treści przyjętej w dniu 12 listopada 2013 r. w Sieradzu.
Przewodniczący/-a Protokolant/-ka
Artur Ciepłucha Rafał Błaszczyk
UCHWAŁA O WYBORZE KOMITETU ZAŁOŻYCIELSKIEGO
Uchwała nr 4/2013
o wyborze komitetu założycielskiego
Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 12 listopada 2013 r. w Sieradzu postanawiają wybrać komitet założycielski Grupa Biegowa „Sieradz biega”, z siedzibą w Sieradzu w składzie:

1. Artur Ciepłucha
2. Rafał Błaszczyk

Komitet Założycielski w wymienionym powyżej składzie zostaje upoważniony do zarejestrowania Stowarzyszenia Grupa Biegowa „Sieradz biega” w sądzie - Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi - XX Wydział Gospodarczy KRS.
Przewodniczący/-a Protokolant/-ka
Artur Ciepłucha Rafał Błaszczyk