Deklaracja członkowska

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
przystąpienia do Stowarzyszenia Klubu Sportowego Sieradz Biega w charakterze członka zwyczajnego

» pobierz i wydrukuj (plik doc)

Nazwisko i imię ..........................................................................................
Data i miejsce urodzenia ......................................................................................
Adres .....................................................................................
Telefon ...................................................................................
E-mail ......................................................................................
Adres zamieszkania ....................................................................................
Telefon kontaktowy ....................................................................................

Niniejszym deklaruję chęć przystąpienia do Stowarzyszenia Klubu Sportowego Sieradz Biega w charakterze członka zwyczajnego. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Statutu Stowarzyszenia i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nim praw i obowiązków.

Sieradz, dnia ................................................ Podpis ................................................Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji członkowskiej dla potrzeb Stowarzyszenia Klubu Sportowego Sieradz Biega zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.).
Podpis ................................................
Decyzja Zarządu Stowarzyszenia Klubu Sportowego Sieradz Biega

Uchwałą Zarządu nr .............................. z dnia .............................. przyjęto/nie przyjęto kandydata w poczet członków Stowarzyszenia.

Uzasadnienie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia:

.............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ..............................

Przewodniczący Protokolant


» pobierz i wydrukuj (plik doc)