NASZE IMPREZY Sieradz biega - Grupa biegowa
Strona główna
Regionalny Weekend Sportu
Aktualności
Najbliższe starty
Nasze wyniki
Stowarzyszenie
Galerie
Sylwetki zawodników
Porady biegowe
Trenuj z nami
Kalendarz biegów
Ultrabieganie
Triathlon
Odżywianie
Trening
Kontakt
NASZE IMPREZY

PARTNERZY
CZŁONKOWIE
WSPIERAJĄCY
PATRON MEDIALNY


Deklaracja członkowska

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
przystąpienia do Stowarzyszenia Grupa Biegowa "Sieradz biega" w charakterze członka zwyczajnego

» pobierz i wydrukuj (plik doc)

Nazwisko i imię ...........................................................................................................
Data i miejsce urodzenia ............................................................................................
Adres .........................................................................................................................
Telefon ......................................................................................................................
e-mail .........................................................................................................................
adres zamieszkania ...................................................................................................
telefon kontaktowy .....................................................................................................

Niniejszym deklaruję chęć przystąpienia do Stowarzyszenia Grupa Biegowa „Sieradz biega” w charakterze członka zwyczajnego. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Statutu Stowarzyszenia i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nim praw i i obowiązków.

Sieradz, dnia ................................................ Podpis ................................................Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji członkowskiej dla potrzeb Stowarzyszenia Grupa Biegowa "Sieradz biega" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.).
Podpis ................................................
Decyzja Zarządu Stowarzyszenia Grupa Biegowa "Sieradz biega"

Uchwałą Zarządu nr .............................. z dnia .............................. przyjęto/nie przyjęto kandydata w poczet członków Stowarzyszenia.

Uzasadnienie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia:

.............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ..............................

Przewodniczący Protokolant


» pobierz i wydrukuj (plik doc)