NASZE IMPREZY Sieradz biega - Grupa biegowa
Strona główna
Regionalny Weekend Sportu
Aktualności
Najbliższe starty
Nasze wyniki
Stowarzyszenie
Galerie
Sylwetki zawodników
Porady biegowe
Trenuj z nami
Kalendarz biegów
Ultrabieganie
Triathlon
Odżywianie
Trening
Kontakt
NASZE IMPREZY

PARTNERZY
CZŁONKOWIE
WSPIERAJĄCY
PATRON MEDIALNY


Regionalny Weekend Sportu

W dniach 9 i 10 września 2017 r. na stadionie MOSIR w Sieradzu odbędzie się Regionalny Weekend Sportu - impreza sportowo-integracyjna, organizowana przez Stowarzyszenie Grupa Biegowa "Sieradz biega", skierowana do dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat. Celem jest przede wszystkim dobra zabawa i promowanie zdrowego trybu życia.

Organizacja zawodów współfinansowana jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki - projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w ramach Programu "Sport Wszystkich Dzieci" w 2017 roku

Już 9 czerwca za pośrednictwem stosowanego formularza ruszają zapisy :) Limit 500 osób.

Na dzień 9 września planujemy 7 dyscyplin dla dzieci w wieku lat 7-9 lat, zaś 10 września - 8 dyscyplin w kategoriach 10-13 oraz 14-17 lat.

UWAGA: zawody odbędą się bez opłaty startowej. Dla każdego dziecka przewidujemy pakiet startowy, pamiątkowy medal oraz ciepły posiłek.

Poniżej Regulamin RWS wraz z programem zawodów

Regulamin I Sieradzkiego Weekendu Sportu

I. Cele
- promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- stworzenie możliwości udziału w interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej,
- krzewienie idei fair play,
- ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,
- wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,

II. Organizator
Stowarzyszenie Grupa Biegowa "Sieradz Biega".

III. Patronat
Prezydent Miasta Sieradz - Paweł Osiewała
Poseł na Sejm RP - Grzegorz Schreiber

IV. Partnerzy: MOSIR Sieradz, Nasze Radio, WART-MILK

V. Termin i miejsce
09-10.09.2017, Sieradz, Stadiom Miejski oraz Park Miejski im. A. Mickiewicza

VI. Uczestnicy i kategorie wiekowe
1. W Sieradzkim Weekendzie Sportu może wziąć udział każdy w wieku 7-17 lat,
2. Warunkiem uczestnictwa jest zgoda opiekuna prawnego w formie oświadczenie, dostępnego na stronie www zawodów, dostarczonego Organizatorom najpóźniej w dniu zawodów
3. Każdy uczestnik może wystartować podczas zawodów w maksymalnie 3 dyscyplinach
4. Wszystkie przewidziane w programie zawodów dyscypliny odbywać się będą w 3 kategoriach wiekowych
a) 7-9 lat
b) 10-13 lat
c) 14-17 lat

VII. Wykaz konkurencji
Sobota 09.09, godz. 10-15.30, kategoria wiekowa 7-9 lat, Stadion Miejski w Sieradzu
10.15 - bieg na 60 m
11.15 - bieg na 100 m
12.30 - bieg na 200 m
13.00 - skok w dal
13.30 - bieg w workach
14.30 - rzut piłeczką palantową, konkurencje zręcznościowe
15.30 - koniec dnia I

Niedziela 10.09, godz. 10-16-30, kategorie wiekowe: 10-13 lat oraz 14-17 lat, Stadiom Miejski i Park Miejski w Sieradzu
10.15 - bieg na 100 m
11.15 - bieg na 200 m
11.30 - park linowy
12.15 - bieg na 400 m
12.15 - skok w dal
13.15 - skok wzwyż
14.15 - bieg 1000 m
15.15 - bieg 2000 m
16.30 - koniec zawodów

VIII. Zgłoszenia i limit
1. Zgłoszenia odbywają się wyłącznie przez formularz na stronie www.sieradzbiega.pl w terminie do 08.09.2017 r. Zgłoszenia mogą dokonać wyłącznie opiekunowie uczestników
2. Na stronie internetowej znajduje się oświadczenie/zgoda opiekuna na start uczestnika, które opiekun musi wydrukować, podpisać i dostarczyć Organizatorom najpóźniej w dniu zawodów
3. Limit uczestników wynosi 500.
4. W każdej konkurencji może wystartować maksymalnie:
a) w sobotę 09.09.2017 - 30 osób
b) w niedzielę 10.09.2017 - 25 osób
5. Minimalna ilość uczestników, niezbędna do rozegrania konkurencji wynosi 5 osób
6. Weryfikacja uczestników, odbiór numerów startowych i pakietów odbywać się będzie w Biurze Zawodów, które znajdować się będzie na terenie MOSIR-u i czynne będzie każdego dnia zawodów w godz. 8.45-10.00

IX. Opłata startowa
Zawody odbywają się bez opłaty startowej

X. Nagrody, pakiet startowy
1. Każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składa się: numer, bon na darmowy posiłek, napoje oraz gadżety od partnerów zawodów
2. Każdy uczestnik, który ukończy przynajmniej jedną konkurencję otrzymuje pamiątkowy odlewany medal, który zostanie uroczyście wręczony po zakończeniu wszystkich konkurencji, w których uczestnik startował.
3. Trzech najlepszych chłopców oraz 3 najlepsze dziewczynki w każdej konkurencji otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, który zostaną uroczyście wręczone po zakończeniu danej konkurencji.

XI. Przebieg zawodów
1. Podczas udziału w zawodach sportowych każdy zawodnik zobowiązany jest zachowywać się z szacunkiem dla innych zawodników i sędziów oraz zgodnie z duchem sportowej rywalizacji, kulturą i dobrymi obyczajami.
2. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zachowania sprzeczne z zasadami bezpieczeństwa w szczególności: umyślne naruszanie reguł danej dyscypliny sportu, zmierzające do wyrządzenia krzywdy współzawodnikom, używanie słów wulgarnych i obelżywych, czy nierespektowanie uwag i decyzji sędziów zawodów sportowych bądź nauczycieli.

XII. Postanowienia końcowe
1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów bezpieczeństwa sędzia ma prawo dokonać dyskwalifikacji zawodnika.
2. Każdy uczestnik przystępując do udziału w Zawodach przyjmuje do wiadomości postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Organizator zapewnia ubezpieczenie uczestników
4. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.