Sieradzki Cross

Sieradzki Cross

Aktualności z roku

PODZIĘKOWANIA
22 maja 2023 r.
Dziękujemy naszym Partnerom:
- Urzędowi Miasta Sieradza, w tym Prezydentowi Pawłowi Osiewale oraz Referatowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi
- Firmie OutletUp ze Stefanowa Ruszkowskiego
- Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji z Sieradza
- Firmie Plukon Sieradz Sp. z o.o. z Gruszczyc
- Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej WART-MILK z Sieradza
- Firmie FORTUNA sp. z o.o. z Warszawy
- Biuru Podróży Kaskada Alicja Hołubowicz z Sieradza
- Biuru Ochrony Kłys sp. z o. o. z Sieradza
- Centrum Dystrybucyjnemu Jeronimo Martins Regionu Sieradz
- Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Sieradzu