Aktualności

Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

21 lutego 2014 r.
21 lutego w Sieradzu odbyło się Zgromadzenie Członków naszego Stowarzyszenia.
Na spotkaniu, na którym stawiło się 16 osób, ogłoszono zakończenie wszystkich formalności, niezbędnych do zarejestrowania Stowarzyszenie, przyjęto 2 uchwały (Regulamin działania Zarządu oraz Regulamin działania Komisji Rewizyjnej), wybrano stroje startowe na 2014 oraz omówiono plany startowe i organizacyjne na bieżący rok.
zdjęcia ze spotkania