Aktualności

I Sieradzki Cross Towarzyski - zapisy ruszyły

2 marca 2015 r.
Od 2 marca ruszyły zapisy do Crossu
formularz zapisów: http://sieradzkicross.pl/zapisy.php

Regulamin
I Sieradzki Cross Towarzyski

1. CELE
- popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu
- promocja miasta Sieradza
- integracja środowiska biegowego

2. ORGANIZATOR
- Stowarzyszenie Grupa Biegowa „Sieradz Biega”

3. PATRONAT
Prezydent Miasta Sieradza Paweł Osiewała

4. PARTNERZY
MOSIR Sieradz, ESKULAP, Nasze Radio

5. TERMIN i MIEJSCE:
25 kwietnia 2015, godz. 12-18, Park Miejski im. A. Mickiewicza w Sieradzu

6. FORMUŁA BIEGU
1. Wygrywa zawodnik/zawodniczka, który pokona największą ilość kilometrów w czasie trwania biegu, czyli między godz. 12 a 18. Każdy uczestnik Biegu sam liczy pokonane okrążenia i kilometry.
2. Każdy biegacz może w dowolnym momencie trwania zawodów wraz z końcem danej rundy opuścić trasę i w dowolnym momencie na nią wrócić i kontynuować bieg. Każde zejście z trasy i powrót na nią musi być odnotowane u organizatorów na linii startu/mety wraz z podaniem ilości pokonanych do tego czasu kilometrów i okrążeń.

7. TRASA
2 km runda w Parku Miejskim w Sieradzu
powierzchnia – 100% szuter
oznaczenia rundy co 500 m

8. UCZESTNICTWO
1. Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do dnia 25 kwietnia 2015 roku ukończą 18 lat, zgłoszą się na biegu za pośrednictwem formularza na stronie http://sieradzkicross.pl/zapisy.php, zaakceptują regulamin oraz podpiszą przed zawodami oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.
2. Warunkiem uczestnictwa jest również jego potwierdzenie drogą mailową lub SMS-ową do 10 kwietnia 2015 r.
3. Limit uczestników wynosi 150 (decyduje kolejność zgłoszeń)

9 ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH
1. Zgłoszenia dokonywane są wyłącznie przez Internet do dnia 10 kwietnia 2015 r. za pośrednictwem formularza na stronie http://sieradzkicross.pl/zapisy.php
2. Nie ma możliwości dokonania zgłoszenia po 10 kwietnia 2015 r. oraz w dniu zawodów
3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbywać się będzie 25 kwietnia 2015 w godz. 10.00 - 11.40 w Biurze Zawodów, które mieścić się będzie na sali gimnastycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradz, ul. Sportowa 1

10. OPŁATA STARTOWA:
Brak opłaty startowej

11. KLASYFIKACJE:
- klasyfikacja generalna kobiet
- klasyfikacja generalna mężczyzn
- najlepsza biegaczka Ziemi Sieradzkiej
- najlepszy biegacz Ziemi Sieradzkiej

12. NAGRODY:
- trzy pierwsze osoby w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn oraz najlepsza kobieta i mężczyzna Ziemi Sieradzkiej otrzymają pamiątkowe puchary. Przewidziane dodatkowe nagrody
- każdy biegacz, który pokona minimum 10 km otrzyma pamiątkowy, specjalnie bity na tę okazję medal
- przewidziany niewielki pakiet startowy
Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii wręczania nagród.

13. PROGRAM
10.00-11.40 - weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych
11.45 – rozgrzewka
12.00 – 18.00 – zawody
18.30 – wręczenie nagród
19.00 – zakończenie zawodów

14. KONTAKT
mail: cross@sieradzbiega.pl
513 009 350 - Artur Ciepłucha
602 478 393 – Rałał Błaszczyk

15. POZOSTAŁE USTALENIA I INFORMACJE
1. Organizator zapewnia napoje (woda źródlana) na trasie
2. Organizator zapewnia 3 szatnie oraz depozyt mieszczące się obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradz, ul. Sportowa 1, w bezpośredniej bliskości miejsca zawodów
3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
4. Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu na piersi; osoby, które nie dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane.
5. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
6. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
7. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w zawodach.
8. Organizator Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników na fan pagu na Facebooku (https://www.facebook.com/sieradzkicross) lub mailowo, przed rozpoczęciem imprezy.
9. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
zapisy