Sieradzki Cross

Sieradzki Cross

Aktualności z roku

Nowości
14 kwietnia 2022 r.
prowadziliśmy 2 zmiany w naszych zawodach:

po 1) od tej edycji nagradzamy pierwszych 10 kobiet i pierwszych 10 mężczyzn OPEN, odchodząc jednocześnie od kategorii Sieradzanka i Sieradzanin,

po 2) dopuszczamy start osób 16+ pod następującymi warunkami (za Regulaminem):
"2. W biegu prawo startu mają również osoby, które w dniu zawodów ukończyły 16 lat. Osoby takie startują w biegu na odpowiedzialność rodzica. Warunkiem dopuszczenia do biegu osoby niepełnoletniej będzie podpisanie przez rodzica bądź prawnego opiekuna stosownego oświadczenia. Warunkiem dopuszczenia osoby niepełnoletniej do startu jest obecność rodzica/prawnego opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji.
UWAGA: Uczestnicy niepełnoletni wskazani w niniejszym punkcie mogą pokonać podczas zawodów maksymalnie 10 km (5 rund)."

Przypominamy, że nie ma możliwości startu osób poniżej 16 roku życia.