Sieradzki Cross

Sieradzki Cross

Aktualności z roku

Limit uczestników wyczerpany
28 marca 2016 r.
Informujemy, że wyczerpany zostało limit 200 osób na liście startowej.
Postanowiliśmy utworzyć listę rezerwową
Osoby z listy rezerwowej uzupełnić limit 200 startujących w sytuacji, gdy w wyniku weryfikacji 28-29.04 zwolnią się miejsca.
Zdecyduje kolejność zgłoszeń, jakie napłyną po zamknięciu listy.