Sieradzki Cross

Sieradzki Cross

Aktualności z roku

Podziękowania
27 kwietnia 2015 r.
27 kwietnia 2015 r.
Kurz po I Sieradzkim Crossie juďż˝ opadďż˝ :)

Jako organizatorzy chcieli�my serdecznie podzi�kowa�:
- wszystkim biegaczkom i biegaczom za przybycie i udziaďż˝ w Crossie
- mieszkaďż˝com Sieradza i okolic, rodzinom, znajomym i wszystkim, ktďż˝rzy przybyli w sobotnie poďż˝udniu kibicowaďż˝ uczestnikom
- Panu Prezydentowi Paw�owi Osiewale, kt�ry obj�� patronat nad biegiem oraz ufundowa� medale oraz puchary dla uczestnik�w Crossu
- Partnerom: ESKULAPOWI, ALE, Okrďż˝gowej Spďż˝dzielni Mleczarskiej WART-MILK z Sieradza, City Fitness Club na czele z Ewďż˝ Osmulskďż˝, firmie BRUBECK,
- sieradzkiemu MOSIR-owi, jego pracownikom, a w szczegďż˝lnoďż˝ci pani Marek
- Patronom medialnym - Naszemu Radiu, zwďż˝aszcza w osobie Michaďż˝a Sieczkowskiego oraz Nad Wartďż˝ i red. Piekarczykowi
- podmiotom, ktďż˝re nas wspomogďż˝y: Wodomierze Tomasza Cioďż˝ka, DAWEX Dariusza Szymaďż˝skiego, Polskiemu Komitetowi Pomocy Spoďż˝ecznej, FIZJOMOTION Klaudyny Zasiďż˝skiej (masaďż˝e), MEDYK ERKA - Sawicka, Herc
- komendantowi Straďż˝y Miejskiej w Sieradzu, dyrektorowi Szpitala w Sieradzu
- Sďż˝awkowi i Piotrkowi za pomoc informatycznďż˝ i graficznďż˝
- Monice, Magdzie, Oli, Mario, Sebie, ďż˝anecie - koleďż˝ankom i kolegom z GB Sieradz biega (oni wiedzďż˝ za co :) )

Dziďż˝kujemy raz jeszcze wszystkim ww. i zapraszamy za rok na II Sieradzki Cross Towarzyski :)

Grupa Biegowa "Sieradz biega"