Sieradzki Cross

Sieradzki Cross

Aktualności z roku

Lista rezerwowa
19 marca 2015 r.
Ponieważ po dniu zamknięcia listy 150 uczestników, nadal przychodzą zgłoszenia do Crossu, postanowiliśmy utworzyć listę rezerwową :)

Osoby z listy rezerwowej uzupełnią limit 150 startujących w sytuacji, gdy w wyniku weryfikacji 9-10.04 zwolnią się miejsca.

Zdecyduje kolejność zgłoszeń, jakie napłyną po zamknięciu listy.