Strona główna
Regionalny Weekend Sportu
Aktualności
Najbliższe starty
Nasze wyniki
Stowarzyszenie
Galerie
Sylwetki zawodników
Porady biegowe
Trenuj z nami
Kalendarz biegów
Ultrabieganie
Triathlon
Odżywianie
Trening
Kontakt
NASZE IMPREZY

PARTNERZY
CZŁONKOWIE
WSPIERAJĄCY
PATRON MEDIALNY


Regionalny Weekend Sportu

W dniach 9 i 10 września 2017 r. na stadionie MOSIR w Sieradzu odbędzie się Regionalny Weekend Sportu - impreza sportowo-integracyjna, organizowana przez Stowarzyszenie Grupa Biegowa "Sieradz biega", skierowana do dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat. Celem jest przede wszystkim dobra zabawa i promowanie zdrowego trybu życia.

Już 9 czerwca za pośrednictwem stosowanego formularza ruszają zapisy :) Limit 500 osób.

Na dzień 9 września planujemy 7 dyscyplin dla dzieci w wieku lat 7-9 lat, zaś 10 września - 8 dyscyplin w kategoriach 10-13 oraz 14-17 lat.

UWAGA: zawody odbędą się bez opłaty startowej. Dla każdego dziecka przewidujemy pakiet startowy, pamiątkowy medal oraz ciepły posiłek.

Poniżej Regulamin RWS wraz z programem zawodów

Regulamin I Sieradzkiego Weekendu Sportu

I. Cele
- promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- stworzenie możliwości udziału w interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej,
- krzewienie idei fair play,
- ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,
- wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,

II. Organizator
Stowarzyszenie Grupa Biegowa "Sieradz Biega".

III. Patronat
Miasto Sieradz

IV. Termin i miejsce
09-10.09.2017, Sieradz, Stadiom Miejski oraz Park Miejski im. A. Mickiewicza

V. Uczestnicy i kategorie wiekowe
1. W Sieradzkim Weekendzie Sportu może wziąć udział każdy w wieku 7-17 lat,
2. Warunkiem uczestnictwa jest zgoda opiekuna prawnego w formie oświadczenie, dostępnego na stronie www zawodów, dostarczonego Organizatorom najpóźniej w dniu zawodów
3. Każdy uczestnik może wystartować podczas zawodów w maksymalnie 3 dyscyplinach
4. Wszystkie przewidziane w programie zawodów dyscypliny odbywać się będą w 3 kategoriach wiekowych
a) 7-9 lat
b) 10-13 lat
c) 14-17 lat

VI. Wykaz konkurencji
Sobota 09.09, godz. 10-17.00, kategoria wiekowa 7-9 lat, Stadion Miejski w Sieradzu
10.15 - bieg na 60 m
10.45- bieg na 100 m
12.30 - bieg na 200 m
13.00 - skok w dal
13.30 - bieg w workach
14.30 - rzut piłeczką palantową
15.30 - konkurencje zręcznościowe
16.30 - wręczenie medali, upominków, dyplomów

Niedziela 10.09, godz. 10-18, kategorie wiekowe: 10-13 lat oraz 14-17 lat, Stadiom Miejski i Park Miejski w Sieradzu
10.15 - bieg na 100 m
10.45 - bieg na 200 m
11.15 - bieg na 400 m
11.30 - park linowy
12.15 - skok w dal
13.15 - skok wzwyż
14.15 -bieg 1000 m
15.15 - bieg 2000 m
16.30 - wręczenie medali, upominków, dyplomów

VII. Zgłoszenia i limit
1. Zgłoszenia odbywają się wyłącznie przez formularz na stronie www.sieradzbiega.pl w terminie do 15.08.2017 r. Zgłoszenia mogą dokonać wyłącznie opiekunowie uczestników
2. Na stronie internetowej znajduje się oświadczenie/zgoda opiekuna na start uczestnika, które opiekun musi wydrukować, podpisać i dostarczyć Organizatorom najpóźniej w dniu zawodów
3. Limit uczestników wynosi 500.
4. W każdej konkurencji może wystartować maksymalnie:
a) w sobotę 09.09.2017 - 30 osób
b) w niedzielę 10.09.2017 - 25 osób

VIII. Opłata startowa
Zawody odbywają się bez opłaty startowej

IX. Nagrody, pakiet startowy
1. Każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składa się: numer, bon na darmowy posiłek, napoje oraz gadżety od partnerów zawodów
2. Każdy uczestnik, który ukończy przynajmniej jedną konkurencję otrzymuje pamiątkowy odlewany medal, który zostanie uroczyście wręczony na koniec każdego dnia zawodów, o godz. 16.30
3. Trzech najlepszych chłopców oraz 3 najlepsze dziewczynki w każdej konkurencji otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, który zostaną uroczyście wręczone na koniec dnia zawodów, o godz. 16.30

X. Przebieg zawodów
1. Podczas udziału w zawodach sportowych każdy zawodnik zobowiązany jest zachowywać się z szacunkiem dla innych zawodników i sędziów oraz zgodnie z duchem sportowej rywalizacji, kulturą i dobrymi obyczajami.
2. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zachowania sprzeczne z zasadami bezpieczeństwa w szczególności: umyślne naruszanie reguł danej dyscypliny sportu, zmierzające do wyrządzenia krzywdy współzawodnikom, używanie słów wulgarnych i obelżywych, czy nierespektowanie uwag i decyzji sędziów zawodów sportowych bądź nauczycieli.

XI. Postanowienia końcowe
1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów bezpieczeństwa sędzia ma prawo dokonać dyskwalifikacji zawodnika.
2. Każdy uczestnik przystępując do udziału w Zawodach przyjmuje do wiadomości postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Organizator zapewnia ubezpieczenie uczestników
4. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.